"Do not fear death so much, but rather the inadequate life"
-Bertolt Brecht
Latest Articles
Kan jy nog op trusts vertrou?
15 Augustus 2015 | netwerk24 (View)
What Is Wealth Management?
25 Augustus 2015 | netwerk24 (View)
ProVérte Notifications
Notification : OPERATIONAL CIRCULAR

NO QUOTES REQUIRED BEFORE REGISTERING MOTOR CLAIMS
CLICK HERE for English Brocure
KLIEK HIER vir Afrikaanse brosjure
Kan jy nog op trusts vertrou?
Saterdag, 15 Augustus 2015 04:00

Die belastinggaarder is ’n bok en ’n bok is ’n jy weet wat!

Die minister van finansies het in 2013 ’n komitee in die lewe geroep om sekere belastingaspekte te hersien.

Die komitee onder leiding van regter Dennis Davis het in Julie sekere aanbevelings vir bespreking ter tafel gelê.

Van hierdie aanbevelings laat die hare (dié wat ek nog nie weens beurtkrag uitgetrek het nie) op my kop regop staan. Die volledige verslag is beskikbaar by www.taxcom.org.za, maar ek wil graag net ’n paar van die – kan ek dit waag om te sê, omstrede – aanbevelings uitlig:

  • Die afskaffing van die geleibuisbeginsel. Dit is die gebruik dat winste en inkomste wat in ’n trust verdien word, reguit deurvloei na die begunstigdes.

    Dit was ’n baie doeltreffende belastingvermydingsmaatreël wat trustees toegelaat het om byvoorbeeld die belastingbasis van minderjarige kinders of begunstigdes sonder ’n inkomste te gebruik om kapitaalwins en inkomste teen af te wentel. As hierdie voorstel aanvaar word, en ek vermoed dit sal, sal dit wesenlike inkomstebelastingimplikasies vir baie mense inhou.

  • ’n Hoër kapitaalwinskoers op die verkoop van trustbates. Geen melding word gemaak van hoeveel hoër nie.
  • Uitkerings uit buitelandse trusts moet as inkomste belas word...
Lees die volledige artikel hier (Netwerk24)

Notification : ProVérte Assist
July, 2015

At ProVérte it is important to us to eliminate or limit as far as possible certain types of risks for our clients. That is why we are introducing our newest product, ProVérte Assist, to all our clients, as this kind of relief insurance has become a necessity these days.

We feel so strongly about this relief cover that we have decided not to levy a monthly policy fee henceforth, but rather utilise it towards subsidising the largest portion of our clients' relief cover premium. This means that our clients will only pay R7,00 per month extra for the privilege of enjoying this excellent relief cover.
CLICK HERE to download our brochure
We would like to thank you for your loyal support to our company.
Cover will automatically take effect on the 1st of August.

Kind Regards

Willie Griessel
Director

Disclaimer: Although all possible care was taken in the drafting of this document, the factual correctness of the information contained herein cannot be guaranteed. This document does not constitute advice and anyone planning on taking any financial action based on this document, is strongly advised to first consult with their personal financial advisor. ProVérte Wealth Management is an authorised financial service provider with FSP no. 5966.
Somerset West | Worcester | Bredasdorp | Paarl | Johannesburg
Tel: 021 850 0471 | Mail to info@proverte.co.za
All rights reserved ProVérte Wealth & Risk Management 2016 | Powered by SucceedGroup