Koop wiele só slim
June 6, 2016
Versekering is nie ’n belegging nie
June 6, 2016

Maak trusts nog sin?

Maak trusts nog sin?

Deur Andró Griessel, 05 Maart 2016

Die mense wat dink hul finansiële beplanner en rekenmeester het ’n saai lewe sonder enige opwinding, kan gerus weer dink.

Danksy die jaarlikse begrotingsrede is daar gereeld iets wat jou dwing om buite die boks te dink om jou betaling aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) tot die absolute noodsaaklike te beperk.

Die keiser was die laaste paar jaar nie so ’n goeie rentmeester nie en ’n mens kan beswaarlik kliënte blameer wat kreatief wil raak om dit waarvoor hulle gewerk het, te beskerm.

Die onlangse wysigings aan veral die koers van kapitaalwinsbelasting, die insluiting van bates wat deur middel van leningsrekenings oorgedra is na ’n trust en die voorgestelde verwydering van die geleibuis­beginsel (die praktyk om wins en inkomste af te wentel na die begunstigdes sodat dit in hul hande eerder as in die trust belas word), het menige beplanner waarskynlik die laaste paar dae gillend in die middel van die nag laat wakker skrik.

(Onthou dat ons deurgaans verwys na diskresionêre trusts en nié na testamentêre trusts wat vir die versorging van minderjarige en gestremde kinders geskep word nie. Belasting op dié trusts word steeds minder belas.)

Hoe die aanbeveling oor leningsrekenings gehanteer gaan word, is nog duister en verdere uitklaring word hiervoor benodig. Ek wil wel graag stilstaan by die inkomstebelasting- en KWB-implikasies van die onlangse wysigings oor trusts.

Wat het verander?

Die insluitingskoers vir belasting betaalbaar deur trusts is verhoog van 66,67% tot 80%. Dit beteken belasting word voortaan op 80% van die wins in die trust betaal en nie meer op net 66,67% nie.

Daar word voorgestel dat bates wat deur middel van ’n leningsrekening oorgedra is na ’n trust by die dood van die oprigter ingesluit word by sy boedel en dat rentevrye lenings aan trusts as skenkings gehanteer word.

P_05

Daar is ook genoem dat verdere stappe gedoen sal word om inkomsteverdeling en ander belastingvermydende aktiwiteite van diskresionêre trusts in te perk. Hiermee word ongetwyfeld verwys na die wegdoening met die geleibuisbeginsel. Dit hou wesenlike implikasies in.

Om die implikasies hiervan te verstaan, kyk na die voorbeeld in die grafiek van ’n belegging van R1 miljoen vandag wat vir 20 jaar gehou word en teen ’n gemiddelde groei van 12% per jaar toeneem en dan te gelde gemaak word.

Dit verteenwoordig ’n 7,19% laer “uitbetaling” as wat jy sou gekry het voor hierdie wysi­ging.

Sien ook die tabelle hieronder.

Dit klink nie te rof nie, of hoe?

Wel, dit hang seker af uit watter konteks jy dit beskou, want as ek die verlaagde uitbetaling van R1,58 miljoen verdiskonteer teen 6%-inflasie terug na vandag toe, is die “koste” van hierdie hand in jou koekieblik die ekwivalent van R493 878 (op ’n R1 miljoen-belegging), of byna 50% van die bedrag waarmee jy begin.

Om die koste vir jóú te bereken, bepaal gerus die faktor waarmee jy die R1 miljoen moet aanpas om op jou van toepassing te wees en maal dit met die R493 878.

Om te verstaan watter uitwerking die verwydering van die geleibuisbeginsel moontlik gaan hê, is ’n voorbeeld weer nuttig.

Gestel jou familietrust realiseer vandag ’n wins van R500 000 op die verkoop van ’n belegging. Soos die wet tans nog lui, kan jy hierdie wins afwentel na die begunstigdes in jou trust.

AANVAAR DAT DIT EEN VAN DAARDIE VRAE IS WAT NIE NOODWENDIG ’N REGTE OF VERKEERDE ANTWOORD HET NIE…

As ek aanneem jou gesin bestaan uit jouself, jou gade en twee kinders en albei gades is werkend, het jy die opsie om jou kinders se belastingbasisse te gebruik (mits hulle vir inkomstebelasting geregistreer is) om hierdie wins af te wentel (te gelei).

Kyk na die voorbeeld van die twee tabelle wat ons hierby plaas: Die eerste een (Só betaal Boet en Sus elkeen belasting) wys die belasting wat betaalbaar is in die huidige bedeling, en die tweede een (Belasting sonder die geleibuisbeginsel) die verskil indien die geleibuisbeginsel afgeskaf word.

Wat ek probeer sê…

Trusts gaan (wanneer die geleibuisbeginsel wegval) uiters onaangename KWB-implikasieshê wanneer bates verhandel word. Voetwerk om hierdie impak te versag, moet verkieslik vroegtydig gedoen word.

Vir welgestelde individue behoort belastingvriendelike beleggingsprodukte soos nie-kontraktuele annuïteite, uitkeerpolisse (nie die grillerige soort wat die polissmous aan jou ouers verkoop het nie), fondse van fondse en gestruktureerde notas weer ondersoek te word.

As jy ’n trust opgerig het met die uitsluitlike doel om boedelbelasting en inkomstebelasting te bespaar, kan die SAID baie moontlik in die volgende jaar of wat ’n stokkie daarvoor steek. Gaan besin weer goed oor wat die doel van die trust is en wat die voor- en nadele verbonde daaraan is.

Maak dus ’n punt daarvan om dit op die agenda te sit vir jou volgende vergadering met jou rekenmeester of welvaartbestuurder sodat jy nie onkant betrap word nie.

Aanvaar egter dat dit een van daardie vrae is wat nie noodwendig ’n regte of verkeerde antwoord het nie en dat die oplossing waarop julle besluit, gepas moet wees vir jou unieke omstandighede.

* Andró Griessel is ’n gesertifiseerde finansiële beplanner en besturende direkteur van ProVérte Wealth & Risk Management. Volg hom op Twitter by @Andro720911. Hy skryf tweeweekliks vir Sake.

Só betaal Boet en Sus elkeen belasting

Uitkering aan elke kind R250 000
KWB-vrystelling – R40 000
= R210 000
Ingesluit vir berekening van inkomstebelasting (40% x R210 000) R84 000
Normale belasting volgens skale R15 120
Primêre korting – R13 500
Belasting betaalbaar = R1 620
Selfs met R500 000 se kapitaalwins wat realiseer is, sal hierdie familie slegs R3 240 se belasting betaal (R1 620 per kind).
Belasting sonder die geleibuisbeginsel
Wins in trust verdien R500 000
Geen vrystelling R0
= R500 000
Ingesluit vir berekening van inkomstebelasting (80% x R500 000) R400 000
41% belasting op trusts R164 000
Geen korting R0
Belasting betaalbaar R164 000
As die geleibuisbeginsel (soos verwag) finaal geskrap word, moet die gesin heelwat meer belasting opdok.

Andró Griessel
Show Buttons
Hide Buttons
Samuel Rossouw CFP®
(BCommHons; Adv PGDFP)
Wealth Manager
Director

Contact

True to company culture, Samuel strives to build solid long term relationships with clients and has a meticulous way of identifying needs, defining goals and compiling an executable plan to reach one's goals. He firmly believes that one has to be a specialist in one's field to be able to add value, and continuous training & education is therefore paramount. To be objective and to have an independent approach to a client's planning is critical to make a difference.

Born & bred on a farm in the Montague region, Samuel matriculated in 2001 from Montague High School. He completed his BComm Honours degree in Business Management as well as his Postgraduate & Advanced Diploma in Financial Planning. Samuel is a CFP charter holder. Apart from a short stint at an agricultural company Samuel has spent his whole working career with ProVérte. Samuel is a shareholder and valuable member of the board of directors of ProVérte.