The R3 000 skin care products
September 14, 2016
Be wary of conflicts of interest
October 14, 2016

Hoe nou gemaak met mediese premies?

Hoe nou gemaak met mediese premies?

“Skok stygings in mediese fonds premies” lei die opskrifte in verlede week se koerante en vir meeste van ons is die hardnekkige stygings in mediese fonds premies (wat vêr bo normale salaris verhogings is) ‘n groot bekommernis. Vir diegene jonger as 55 wat op Discovery se medies is is daar egter moontlik verligting in die vorm van ‘n produk genaamd GPB/HPP oftewel die Gesondheidsplanbeskermer (“Health plan protector”). Ek sal die eerste ou wees wat erken dat finansiële beplanning baie min oor spesifieke produkte gaan en baie meer oor die beplanning self, maar hier en daar is daar ‘n produk wat eenvoudig in die kategorie van “te goed om waar te wees” val en hierdie is eenvoudig een van hulle. Kom ek verduidelik aan die hand van ‘n werklike geval.

Mnr X het in 2008 die GPB produk by sy familie se mediese plan (Klassiek Prioriteit Spaarder) gevoeg. Die onderstaande uittreksel uit sy jaarlikse staat wys hoe fondse in sy mediese spaar pot opgehoop het. As dit vir jou bietjie grieks lyk, hou goeie moed…ek sal verduidelik.

Sien tabel hier onder.

capture
Die GBP produk bestaan uit 2 voordele:

1) Dit het ‘n kwytskelding/terug betaling van premies voordeel indien die hooflid en/of gade getref word deur ‘n risiko gebeurtenis soos dood, ongeskiktheid of gevreesde siekte.

2) Dit belowe dan ook om ongeveer 80% van ongebruikte risiko premies in ‘n fonds te bewaar, rente daarby te voeg en hierdie fonds vir jou belastingvry uit te betaal op 65.

Dit is op hierdie 2de voordeel waarop ek vandag wil fokus.

Sien die tabel hier bo en let dan op die volgende inligting wat ons hieruit kan aflei tesame met die premies wat Mnr X aan hierdie produk betaal het (verskaf aan my deur Discovery). Die Totale spandering aan Risiko premies (uitgesluit spaarfonds) was oor die afgelope 8 jaar gelyk aan R371 452 (kliënt se koste tot dusver). Die kliënt en sy familie was baie gesond oor die tydperk en die bedrag wat Discovery moes betaal, wat nie uit sy Spaar rekening (sy eie geld) verhaal was nie, was gelyk aan R42 076 (kliënt se voordeel tot dusver). Indien hierdie spesifieke kliënt dus nie die GPB produk gehad het nie sou sy netto koste aan mediese versekering R329 376 beloop het tot dusver.

Hy het wel die GPB produk gehad wat hom oor die periode ‘n addisionele R17 789 gekos het. Sy opgehoopte fonds beloop egter reeds R251 295.08 terwyl ‘n verdere R19 926.29 reeds aan hom uitbetaal is in 2013. Die kliënt se effektiewe koste van mediese versekering tot op hede is dus ‘n skamele R75 944 (R371 452 – R42 076 – R271 221 + R17 789) teenoor R329 376. Kom ek stel dit anders. Vir die ekwivalent van ongeveer R816.60pm (R75 944/93 maande) het Mnr X hier bo die gemoedsrus geniet van ‘n prima mediese plan. Op ‘n verdiskonteerde premie basis blyk Mnr X se opbrengs op aangewende premies (vir die GPB) gelyk te wees aan 58.35% pj!

So wat is die vrae wat onmiddelik opduik?

Wat gebeur as ek ‘n baie groot hospitaal eis het?

‘n Eis van bv R300 000 vir hospitalisasie sal onmiddelik Mnr X se totale fonds uitwis, maar hou in gedagte dat jou mediese fonds (omdat hulle hierdie rekening betaal) dan presies doen waarvoor jy dit uitgeneem het en die voordeel nog steeds in jou NETTO koste berekening sal inkom.

“Ek is nou eers 35, dit is darem baie lank om te wag tot 65 om die fonds te ontvang?!”

Jy ontvang elke 5 jaar ‘n gedeelte van jou opgelope fonds terug na aanleiding van jou Vitality Status. In die geval hier bo het die produk Mnr X in die huidige 5 jaar siklus al R8 463.96 gekos, maar daar het reeds R26 488.85 hom toegeval wat in November 2018 sal uitbetaal saam met die fondse wat nog moet toeval. Die produk, mits jy bereid is om darem vir 5 jaar by die mediese fonds te bly, kos jou dus nie geld nie, jy word inteendeel vergoed om dit uit te neem.

Kan ek hierdie produk voeg by ‘n ander mediese fonds as Discovery?

Nee

Wat is die vereistes om die produk kan hê?

Jy moet jonger as 55 wees by uitname en jy moet Vitality hê.

Hoe belangrik is Vitality status om die voordele van die GPB te geniet?

Dit is geensins belangrik in die opbou van die fonds nie, maar speel wel ‘n rol by die % rente wat Discovery sal byvoeg sowel as die grootte van jou 5-jaarlikse uitbetaling.

Daar is nog heelwat om te sê en te vra oor hierdie produk, maar na my mening is dit ‘n “no-brainer” vir mense wat reeds op Discovery se mediese fonds is. Hierdie is een van die enigste maniere wat ek van weet waarmee jy kan seker maak jy kry waarde vir jou geld wanneer dit by mediese fonds premies kom. Praat gerus met jou finansiële adviseur hieroor of besoek www.discovery.co.za of kontak Discovery direk by 0860 00 5433 om meer hieroor uit te vind.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

Andró Griessel
Show Buttons
Hide Buttons
Samuel Rossouw CFP®
(BCommHons; Adv PGDFP)
Wealth Manager
Director

Contact

True to company culture, Samuel strives to build solid long term relationships with clients and has a meticulous way of identifying needs, defining goals and compiling an executable plan to reach one's goals. He firmly believes that one has to be a specialist in one's field to be able to add value, and continuous training & education is therefore paramount. To be objective and to have an independent approach to a client's planning is critical to make a difference.

Born & bred on a farm in the Montague region, Samuel matriculated in 2001 from Montague High School. He completed his BComm Honours degree in Business Management as well as his Postgraduate & Advanced Diploma in Financial Planning. Samuel is a CFP charter holder. Apart from a short stint at an agricultural company Samuel has spent his whole working career with ProVérte. Samuel is a shareholder and valuable member of the board of directors of ProVérte.