Where there is a will, there is a way
March 23, 2021
The dark side of group schemes
April 14, 2021

Waar ‘n wil is, is daar ‘n weg

Waar ‘n wil is, is daar ‘n weg

Beplan vir jou aftrede soos vir ‘n duur vakansie

Deur Deidré Valentine

20 Februarie 2021

Waar daar ’n wil is, is daar ’n weg. Maar wanneer die wil en die weg nie saamwerk nie, kan die reis ietwat anders as beplan uitdraai.

Aftreebeplanning is soos om te beplan vir ’n vakansie.

Min mense kan dit bekostig om jaarliks op ’n duur vakansie te gaan, baie moet eers spaar om hierdie voorreg te kan geniet en nog meer kan glad nie ’n vakansie bekostig nie.

Net so kan baie min mense gemaklik aftree en vir sommiges is werk tot jy omval die enigste uitweg.

Die nasionale tesourie bereken dat ruweg 6% van alle Suid-Afrikaners op koers is met spaar vir aftrede.

Waar staan jou beplanning?

Hoe weet jy of jy op koers is om te kan aftree?

Ek wil my verstout deur te sê dat as ek vir die meeste beleggers sou vra óf hulle kan aftree en met hoeveel geld hulle sal kan aftree, bitter min vir my ’n akkurate aanduiding kan gee.

Om blindelings elke maand ’n bedrag weg te sit vir aftrede of vir ’n vakansie, gaan jou dikwels in die steek laat. Dit is belangrik om doelgerig te spaar en sover moontlik by die plan te hou.

Dis hier waar die weg net so belangrik soos die wil is om te spaar vir aftrede.

Terug by die beplanning van ’n behoorlike vakansie. Om te weet hoeveel jy moet spaar, moet jy die volgende in ag neem:

  • Wanneer wil jy gaan en hoe lank jy dus het om te spaar;
  • Waarheen wil jy gaan en wat sal die reiskoste wees;
  • Vir hoe lank wil jy gaan vakansie hou;
  • Indien nie plaaslik, wat is daardie land se wisselkoers en hoe gaan dit die totale koste van jou vakansie beïnvloed; en
  • As jy eers daar is, waar gaan jy bly en watter besienswaardighede wil jy besoek?

Dit alles gaan bepaal wat die totale koste van jou reis gaan wees en hoeveel jy nou al elke maand moet wegsit om jou begroting te laat klop.

Dieselfde punte geld vir wanneer jy beplan vir aftrede:

  • Wanneer wil jy aftree en hoe lank het jy nog om geld weg te sit vir jou aftrede;
  • Vir hoe lank ná aftrede moet jou geld hou;
  • Hoe gaan wisselkoerse, gelde en beleggingsopbrengste jou aftreesomme beïnvloed;
  • Wanneer jy afgetree is, wat gaan jou maandelikse uitgawes wees en watter aktiwiteite of uitgawes (soos vervanging van ’n motor) wil jy voor voorsien?

Die wil en die weg

Wanneer ’n mens al hierdie faktore in ag neem, kan die somme begin ingewikkeld raak. Jy moet sekere aannames maak en verder ook begroot vir onvoorsiene omstandighede.

Dis hier waar ’n kenner se insette ’n groot rol speel in die beplanningsproses.

Klein veranderinge in groei-aannames en die onderliggende samestelling van jou portefeulje om hierdie groei te bereik, kan ’n noemenswaardige impak op die waarde van jou portefeulje by aftrede maak.

Wat is jou aftreedoelwit (die “wil”)?

Die eerste vraag wat jy jouself moet afvra, of wat jou adviseur vir jou moet vra, is met hoeveel jy beplan om af te tree.

Jy kan begin deur jou huidige maandelikse uitgawes te neem as ’n rigtingwyser, want terwyl sekere uitgawes (soos uitgawes vir reis) verminder ná aftrede, word ander uitgawes (soos mediese onkoste) weer meer.

Gaan jy jou aftreedoelwit bereik (die “weg”)?

Volgende kyk jy na watter beleggings jy reeds het, hoe dit saamgestel is en of dit gaan uitkom by jou aftreemikpunte.
Neem aan ’n belegger begin op ouderdom 25 werk, spaar maandeliks R5 000 vir aftrede (wat jaarliks met 5% verhoog) en beplan om tot ouderdom 65 te werk.

Wanneer jy dus die aanname maak dat jou beleggings met 10% oor lang termyn moet groei, beteken dit dat die toekomstige waarde van jou belegging (in vandag se koopkrag) R6,92 miljoen hoort te wees (scenario 2 in die tabel hierby).

Twee voorbeelde van afwykings van hierdie omstandighede:

Scenario 1: Jou portefeulje lewer oor lang termyn ’n opbrengs van 7% en nie 10% soos beplan nie. ’n Rede hiervoor kan wees dat jou portefeulje te konserwatief saamgestel is en nie genoeg blootstelling aan groeibates het nie of dat die voertuig wat jy gebruik om in te spaar onnodig hoë gelde hef. Die verskil van 3 persentasiepunte per jaar in opbrengs veroorsaak dat jou portefeulje se waarde by aftrede (in huidige koopkrag) net R3,58 miljoen sal wees.

Scenario 3: Aftrede voel dikwels nog ver en veroorsaak dus dat beleggers hul langtermyn-aftreeplanne opsy skuif om eers aandag te gee aan korttermynbehoeftes.

Gestel ons neem hier ’n beleggingstermyn van net 30 jaar, beteken dit dat jou portefeulje se waarde net R3,88 miljoen gaan wees met aftrede. Die impak van saamgestelde rente is uiters belangrik en hoe vroeër ’n mens begin spaar, hoe beter.

As jy jouself nie as ’n ervare toeris beskou nie, of as dit dalk die eerste keer is dat jy ’n duur vakansie aanpak, is dit die moeite werd om met ’n reisagent te gesels vir die nodige leiding oor hoe om jou toer vlot te laat verloop.

Net so, met aftrede, is dit belangrik om met ’n adviseur te gesels oor wat jou doelwitte vir aftrede is, hoe jy daar gaan uitkom en dat daardie persoon die pad saam met jou stap om seker te maak jou aftreereis bly op koers.

Deidré Valentine is ’n finansiële beplanner van ProVérte Wealth & Risk Management. Kontak haar by info@proverte.co.za.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X
Show Buttons
Hide Buttons
Samuel Rossouw CFP®
(BCommHons; Adv PGDFP)
Wealth Manager
Director

Contact

True to company culture, Samuel strives to build solid long term relationships with clients and has a meticulous way of identifying needs, defining goals and compiling an executable plan to reach one's goals. He firmly believes that one has to be a specialist in one's field to be able to add value, and continuous training & education is therefore paramount. To be objective and to have an independent approach to a client's planning is critical to make a difference.

Born & bred on a farm in the Montague region, Samuel matriculated in 2001 from Montague High School. He completed his BComm Honours degree in Business Management as well as his Postgraduate & Advanced Diploma in Financial Planning. Samuel is a CFP charter holder. Apart from a short stint at an agricultural company Samuel has spent his whole working career with ProVérte. Samuel is a shareholder and valuable member of the board of directors of ProVérte.