ProVérte is separating into 2 different companies…
May 11, 2021
Beware of a Trojan horse
June 21, 2021

ProVérte ontbondel in 2 aparte maatskappye…

ProVérte ontbondel in 2 aparte maatskappye…

Hoe affekteer dit jou?

Wat verander?

ProVérte Wealth & Risk Management is in die proses om formeel te ontbondel in 2 aparte entiteite.

‘n Nuwe aparte maatskappy, genaamd ProVérte Risk Management is gestig waaronder ProVérte se korttermynversekeringsafdeling onafhanklik sal resorteer onder die direksie en leiding van Willie Griessel.

ProVérte se langtermyn afdeling (beleggings, lewens, en mediese fonds dienste) sal voortbestaan in die bestaande entiteit met Andró Griessel as besturende direkteur.

Verder beplan ProVérte se langtermyn afdeling (ProVérte WEALTH) om in die toekoms ‘n naamsveranding te ondergaan om ‘n duideliker onderskeid te skep tussen die twee maatskappye.

Waarom doen ons dit?

Alhoewel die twee afdelings baie gedeelde kliënte het en hierdie kliënte met ‘n “alles-onder-een-dak” gevoel gelaat word, is die realiteit dat die afdelings nog altyd geheel en al outonoom funksioneer het, maar dat die operasionele en langtermyn strategiese uitdagings verbonde daaraan om twee uiteenlopende dissiplines soos een te bestuur eenvoudig nie optimaal vir enige van die twee afdelings blyk te wees nie. Die direksie het dus besluit om eerder terug te beweeg na ‘n samewerking en kruisverwysingsmodel eerder as om dit formeel as een besigheid te bestuur.

Hoe affekteer dit vir u as kliënt?

Amper geensins. U behoort nie enige ontwrigting of verandering in diensvlakke te ervaar nie. U sal met dieselfde adviseurs en assistente werk wie u ken en aan gewoond is en u sake gaan onverpoosd voort sonder enige onderbreking.

Wanneer gebeur dit?

So ‘n ontbondeling neem tyd om te finaliseer, so vir tyd en wyl gaan dit dalk nog nie vir u lyk of enige iets verander het nie. Ons wil egter graag dat u kennis neem van wat in die pyplyn is sodat u nie wonder daaroor wanneer dinge wel begin verander nie.

Waar enige van die veranderinge vir u, as kliënt, besigheidsvennoot of kontak persoon prakties gaan beïnvloed, sal ons deurlopend kommunikeer.

Indien u enige verdere vrae of bekommernisse het, kontak gerus u adviseur, of stuur ‘n epos aan info@proverte.co.za.

Alhoewel alle moontlike sorg geneem is met die opstel van hierdie dokument kan die feitelike korrektheid van die inligting hierin vervat, nie gewaarborg word nie. Hierdie dokument behels nie advies nie en enigiemand wat enige finansiële optrede beoog op grond van hierdie dokument, word sterk aangeraai om eers met sy/haar persoonlike finansiële adviseur oorleg te pleeg. ProVérte Wealth & Risk Management is ‘n gemagtigde finansiële diensverskaffer met FSP no. 5966.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X
Show Buttons
Hide Buttons
Samuel Rossouw CFP®
(BCommHons; Adv PGDFP)
Wealth Manager
Director

Contact

True to company culture, Samuel strives to build solid long term relationships with clients and has a meticulous way of identifying needs, defining goals and compiling an executable plan to reach one's goals. He firmly believes that one has to be a specialist in one's field to be able to add value, and continuous training & education is therefore paramount. To be objective and to have an independent approach to a client's planning is critical to make a difference.

Born & bred on a farm in the Montague region, Samuel matriculated in 2001 from Montague High School. He completed his BComm Honours degree in Business Management as well as his Postgraduate & Advanced Diploma in Financial Planning. Samuel is a CFP charter holder. Apart from a short stint at an agricultural company Samuel has spent his whole working career with ProVérte. Samuel is a shareholder and valuable member of the board of directors of ProVérte.